Robe męskie skrócone, ok 1460 r.

OFERTA :English version

Kostiumologia

     - Rekonstrukcje ubiorów dawnych,
     - Kostiumy dla zespołów muzyki i tańca dawnego,
     - Stroje stylizowane,

Wystawy rekonstrukcji ubiorów

     - Przekrojowe,
     - Tematyczne,

Edukacja

     - Wykłady,
     - Warsztaty rekonstrukcji ubioru dawnego,


Zapraszamy!

Uwaga! Wykonane przez nas stroje (w zakresie: projekt, wykrój, rozwi±zania techniczne),
fotografie zamieszczone na stronie "Mme Chantberry - Belle Robe" - www.chantberry.com,
tre¶ć wykładów i opublikowanych artykułów, aranżacja wystaw oraz choreografie,
scenariusze i scenografie pokazów tanecznych podlegaj± ochronie zgodnie
z Ustaw± z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
i nie mog± być kopiowane, wykorzystywane oraz publikowane w postaci papierowej czy jakiejkolwiek formie elektronicznej bez zgody autorów.