Reportaże z wystawy "Wielkie Damy polskiego Renesansu"

2009r.

»05.10 - 05.11.2009
Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie

Na zakończenie historii ekspozycji tej wystawy prezentowana była w niewielkim Muzeum Regionalnym w Oleśnie. Pomimo niemal kameralnej atmosfery zabytkowej XIX wiecznej kamienniczki wystawa została bardzo profesjonalnie i nowocześnie zaprezentowana.

2008r.

»15.05 - 15.06.2008
Centrum Kultury Zamek w Toszku

Wystawa prezentowana była na zamkowej wieży. Surowe wnętrze najwyższej kondygnacji wieży stanowiło atrakcyjne tło dla strojów. W tym roku została wzbogacona o cztery dodatkowe stroje, które ze względu na odmienny charakter umieszczone zostały w odrębnym pomieszczeniu.

»01.07 - 31.08.2008
Zamek w Golubiu - Dobrzyniu.

2007r.

»01 - 31.08.2007
Wieża rycerska w Siedlęcinie.

Tym razem wystawa gościła w unikatowym obiekcie - rycerskiej wieży mieszkalno - obronnej, pochodzącej z pocz. XIV w., a będącej również własnością fundacji "Zamek Chudów". Przestronna komnata na drugim piętrze, powyżej słynnej sali z freskami, mimo pewnej surowości, była znakomitym tłem dla ekspozycji.
Wyjątkowo cenny, unikatowy w skali europejskiej zabytek jakim jest wieża siedlęcińska, zyskał znakomitego gospodarza i jego stan szybko się poprawia.

»18.06 - 31.07.2007
Zamek Chudów.

Ekspozycja mieściła się na trzech kondygnacjach wieży bramnej - jedynym dotąd odrestaurowanym budynku pochodzącego z XVI w zamku rycerskiego. Wprawdzie "Wielkie Damy" trzeba było w niewielkich pomieszczeniach rozdzielić, ale dzięki temu wystawa nabrała kameralnego charakteru.
Na zamku, będącym obecnie własnością fundacji "Zamek Chudów" dalej trwają prace przy odbudowie poprzedzane starannymi badaniami archeologicznymi, których wyniki pozwoliły już na niewielką ekspozycję numizmatyczną.
Zamek od kilku lat jest w sezonie letnim miejscem wielu atrakcyjnych imprez kulturalnych i historycznych dla całych rodzin - od turnieju rycerskiego z jarmarkiem rzemiosł po Święto Błota i atrakcyjne koncerty.

»01 - 31.05.2007
Centrum Kultury Zamek w Toszku

Rozpoczęcie wystawy miało miejsce podczas kolejnych "Brewerii toszeckich".
Elementem Brewerii, oprócz inscenizacji buntu mieszczan i kaźni burmistrza,były pokazy tańca renesansowego w wykonaniu naszych przyjaciół z zespołów "Gayard" i "Serenissima Wratislavia", a także krótkie wykłady z dziedziny historii ubioru i obyczaju prowadzone przez Justynę Sepiał - Rychlik.
Dziękujemy Dyrektorowi Centrum, pani Joannie Karwecie za zaproszenie.

»09.02 - 27.04.2007
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki (Sosnowiec, ul. Zamkowa 2).

Wernisaż wystawy odbył się 9 lutego 2007. Ekspozycję umiejscowiono w salach parteru, których kameralne wnętrza udekorowano stylowymi tkaninami, na których tle suknie prezentowały się niezwykle atrakcyjnie.
Wernisaż uświetnił pokazem renesansowych tańców dworskich Zespół Tańca i Szermierki Dawnej "Gayard" z Wrocławia - nasi współpracownicy i przyjaciele, prezentując dodatkowo rekonstruowane stroje na żywo.

Zobacz informację w serwisie: Informator Kulturalny Województwa Śląskiego.

2006r.

»05 - 30.11.2006
Zamek w Głogówku - Muzeum Regionalne.

Miejsce wystawy wydaje się dziś zwodniczo skromne. Zamek Oppersdorffów w Głogówku na Śląsku był niegdyś imponującą barokowa rezydencją, a przez kilka miesięcy nawet... stolicą Polski. Tutaj bowiem, w czasie potopu szwedzkiego schronili się Jan Kazimierz Waza i Maria Ludwika. W tutejszej mennicy bito nawet aktualną królewską monetę i stąd królowa posłała pieniądze na obronę Jasnej Góry.
Dziś zaniedbany zamek, pozostający w rękach prywatnych, popada w dalszą ruinę czekając na inwestorów.
W skromnych pomieszczeniach oficyny siedzibę ma Muzeum Regionalne, kierowane w 2006 r. przez p. Barbarę Grzegorczyk. To dzięki jej energii i determinacji odbyła się wystawa. Pani Barbara policzyła, ze w tak krótkim czasie i mało atrakcyjnym miejscu zobaczyło ją 1131 osób, głownie młodzieży szkolnej, która uznała ją za znakomite uzupełnienie lekcji historii.

»01.08 - 31.10.2006
Zamek Pieskowa Skała, oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Z zamkiem Pieskowa Skała w Sułoszowej pod Krakowem współpracujemy od 2001r. Parterowe sale przeznaczone na ekspozycje czasowe stanowiły najpiękniejszą scenerię dla "Wielkich Dam" - wyglądały tam "jak w domu", czemu z resztą trudno się dziwić. Pieskowa Skała, obchodząca w 2008r. jubileusz przebudowy w stylu renesansowym (zakończenie prac w 1578r.)to jedna z najpiękniejszych polskich rezydencji okresu odrodzenia.
Była to równocześnie pierwsza ekspozycja pełnej kolekcji - ostatnie prace nad sukniami kończyliśmy już na zamku, ale wszystko było gotowe na czas.
Wernisażowi wystawy kolorytu dodał pokaz renesansowych tańców traktatowych w wykonaniu Zespołu Tańca i Szermierki Dawnej "Gayard".
Zobacz informację na stronie zamku Pieskowa Skała.

Otwarcie wystawy. Od lewej:
Ewa Mikołajska - kierownik Muzeum Zamek Pieskowa Skała,
Paweł Rychlik, Justyna Sepiał-Rychlik,
Jerzy T. Petrus - wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
 
Serdeczne podziękowania dla pp. Ewy i Olgierda Mikołajskich, kierownictwa muzeum na zamku Pieskowa Skała oraz prof. Jerzego Petrusa.

»28.05 - 31.07.2006
Zamek w Toszku.
Wystawa "Mieszczki, Szlachcianki i Damy"

Ekspozycja zawierała większość sukien "Wielkich Dam" a także kilka wcześniejszych modeli; dzięki temu przekrojowo udało nam się zaprezentować publiczności kobiecy ubiór polski końca XV i pocz. XVI w. Dla porównania można było także zobaczyć suknie zachodnioeuropejskie z tego okresu: angielską, włoską i francuską.

Zobacz artykuł "Polskie stroje mieszczańskie, szlacheckie i dworskie z XVI w."

Bielizna: koszula, halka i gorset

Ustawianie wystawy. "Prasowanie aksamitu".