Stroje wczesnośredniowieczne X - XII wieku.

Informacja o możliwości dokonania zamówienia w dziale "Oferta"


Ubiór kobiecy: bliaud spodnie i suknia wierzchnia z szerokim rękawem, welon i diadem.

XII - XIII w.

Ubiór męski, bliaud spodnie i wierzchnie, koszula, nogawice.

XI - XII w.

Obecnie własność prywatna

Bliaud kobiece,

przeł. XII - XIII w.
Bliaud kobiece,

XI - XII w.